Õppekava: Üleülikooliline vabaaine
Õppeaine: YA.0088 Kehakultuur
Maht: 6 tundi
Sihtrühm: EMÜ ja teiste kõrgkoolide üliõpilased
Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on anda ülevaade õppeainest ja selle korralduslikest alustest. Koondada teoreetilised õppematerjalid.

Õpiobjekti läbinu:  
  • omab ülevaadet kehakultuurist kui vabaainest tervikuna;
  • oskab iseseisvalt vabaainet deklareerida;
  • on tutvunud valitava spordiala teoreetiliste alustega;
  • on kursis VÕTA võimalustega õppeaine arvestamiseks;
  • on tutvunud külalisüliõpilastele pakutavate võimalustega; 
  • omab võimalust enesekontrolliks.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud õppejõud Tauri Tilk´i õppematerjale, veebientsüklopeediat Vikipeedia ja materjale Eesti Maaülikooli koduleheküljelt. Illustreerivad fotod ja videod on internetist  CreativeCommons litsentsi alusel.

Õpiobjekti koostasid Triin Aus ja Piret Aus
                                    Eesti Maaülikool
                                    kevadsemester 2010